Välkommen till Alfahemtjänst 

 

Vi erbjuder hemtjänst till äldre och funktionshindrade.

Vår filosofi är att Du skall få uppleva bästa möjliga livskvalitet.

Vår ambition är att Du ska känna dig nöjd och trygg med företaget och vår personal.

 

Det här är vår policy:

 • Du ska kunna bo kvar hemma så länge som möjligt
 • Vi ska motverka social isolering
 • Vi ska underlätta din vardag
 • Du ska känna dig trygg

 

Kompetens inom företag: 

 • Mångårig erfarenhet av vård och omsorg

 • Mångårig erfarenhet att hjälpa svårt sjuka personer med cancer och personer med demenssjukdomar, samt stöd till deras närstående

 • Våra medarbetare är undersköterskor och har erfarenhet inom hemtjänst

 • Vi respekterar språkliga, etniska, kulturella och religiösa behov och önskemål

 • Vi är godkända för hemstödsinsatser och har avtal med Stockholms Stad

    

Så här arbetar vi: 

 • När vi fått en beställning från din biståndsbedömare kontaktar vi dig på telefon för att bestämma dag och tid för ett första möte

 • I anslutning till detta möte görs i samråd med dig en arbetsplan/handlingsplan som beskriver den hjälp vi skall ge dig

 • Du får en kontaktperson som ansvarar för att du får den hjälp som du har rätt till

 • Du kommer att träffa ett begränsat antal personer

 • Vi har endast kvinnlig personal

 • Vi håller kontinuerlig kontakt med dig för att försäkra oss om att du är nöjd med den hjälp du får

 • Vi samarbetar vid behov med andra vårdgivare i kommun och landsting t.ex. distriktssköterska, distriktsläkare, personal i hemsjukvård och sjukhuspersonal

 • Företaget har ansvarsförsäkring

 • Vi tar ansvar för eventuella nycklar till din bostad och ser till att de förvaras säkert

 • Vi har en jourtelefon och ansvarar för hjälp vid larm

    

Flexibilitet 

Det ska finnas utrymme för förslag till förändringar och förbättringar. Såväl positiv som negativ feedback ska kunna framföras. Klagomål och synpunkter kommer att hanteras på ett effektivt sätt för att kunna förbättra de utförda tjänsterna.

 

Självbestämmande och integritet 

Alla våra kunder har inflytande över hjälpens utformning, tider och val av personal. Insatserna utformas i samråd med Dig. Vi har respekt för Dina önskemål och Din integritet.

 

 

 Vi bryr oss!

 

Alfahemtjänst  

Telefon: 08-12450939

Fax: 08-278152

E-post: info@alfahemtjanst.se 

Hemsida: www.alfahemtjanst.se